Velkommen til Norsk Selskap for Gjenoppliving AS!

Nyheter

no-image

I Tokyo. Her er hjertestartere fornuftig plassert, lett tilgjengelig. Som her, ved inngangen til en Starbucks, sammen med brannslukkingspparatet. - Til og med på øverste platå på Tokyo tower er det plasser hjertestarter, tydelig merket!! #AED #hjertestarter #sammenredderviliv

Les mer
no-image

https://www.vg.no/annonsorinnhold/norsk-luftambulanse/artikler/naar_tiden_staar_stille/

Les mer
no-image

Ja, de profesjonelle er også " bare mennesker"... https://www.kk.no/livet/da-akuttlege-stephen-sa-sin-egen-toaring-ligge-livlos-i-bassenget-glemte-han-alt-han-kunne-om-livredning/70923188

Les mer
no-image

Så mange som én tredjedel av hjertestanspasientene ikke fikk hjerte-lunge-redning med en gang, fordi de fortsatt pustet, viser en studie gjennomført ved tre AMK-sentraler i Norge. "Det finnes mange diagnoser og tilstander som kan føre til at man blir bevisstløs og ikke puster normalt, slik som ved hjerneslag, epilepsi, diabetes, rus og overdose. Men budskapet er; dersom du er i tvil om personen har hjertestans eller ikke, skal du starte med hjerte- og lungeredning" https://www.lommelegen.no/f%C3%B8rstehjelp/artikkel/flere-av-de-som-far-hjertestans-far-ikke-livsnodvendig-forstehjelp/70842334

Les mer
no-image

https://helsenorge.no/forstehjelp-og-skader/bruk-av-hjertestarter

Les mer
no-image

Nå pleier jeg ikke være formidler av ledige stillinger - men denne jobben kan kanskje være interessant for noen av våre følgere?? Høres kjempespennende ut!! Kanskje ikke noe som skjer i det hele tatt - og kanskje veldig mye? Akkurat som innen akuttmedisin; være forberedt på alt, og håpe at ikke alt skjer på en gang! ;-) https://sykepleien.no/2019/03/na-kan-du-soke-norges-mest-avsidesliggende-sykepleierjobb?cid=sm5410561751&fbclid=IwAR1atUemQCWSqCGpUs2VXPescVeLVklgJBig5GP-pxC7bX9cLLkPpiEsAAI

Les mer
no-image

Er du instruktør i et eller flere NRR-kurs? Da vet du sikkert at du må delta på en NRR-godkjent samling annehvert år (hvert for for hovedinstruktører) som et ledd i å vedlikeholde instruktørstatusen din. Dette er ikke bare for "å ha noen regler", men for å sikre at instruktørene holder seg faglig oppdatert og får jevnlig påfyll med akutelt fagstoff. I år får du muligheten til å gjøre dette på NAKOS-dagene i Bergen i begynnelsen av juni, og samtidig delta på en spennende konferanse. NSG skal naturligvis være tilstede på denne konferansen! NAKOS-dagene er nå godkjent som instruktørsamling av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Se her for mer informasjon og påmelding: http://nakosdagene.no/pamelding/

Les mer
no-image

«Bare behold roen» 👍 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7174024

Les mer
no-image

"Studien viser at deltakerne var usikre på hvordan de skulle behandle barn med akutte og kritiske pusteproblemer prehospitalt. De var usikre på hvordan de skulle bruke medisinsk utstyr, og de hadde lite vedlikeholdstrening og mangelfull opplæring. Barn med pustebesvær kan derfor være en utfordring i den prehospitale tjenesten. Flere av informantene ga inntrykk av at fag- og samhandlingskompetansen ikke alltid var optimal i alle leddene i den akuttmedisinske kjeden. De ønsket nødvendig opplæring for å håndtere faglig forsvarlig helsetjeneste og pasientsikkerhet i akutte og kritiske situasjoner. Deltakerne etterlyste mer mengdetrening, hospitering og simulering for å vedlikeholde kompetansen." https://sykepleien.no/forskning/2019/03/prehospitalt-helsepersonell-er-usikre-pa-luftveishandtering-av-barn?fbclid=IwAR1M32NeFo6-qso1Dk9jdxFjlsmvLmuFuSSXQTn_zV3SKJvr8yIIdcXRZHQ

Les mer
no-image

Et viktig innlegg - hvor kvalifisert er man innen akuttmedisin når man er ferdig sykepleier? Det er garantert en bedring siden den gang jeg gikk på sykepleien, på slutten av 90-tallet. Men er det godt nok? Flere sykepleie høgskoler har tatt inn kurset HHLR som en del av undervisningen. Det er kjempebra! Men alle har det ikke - og det er de færreste som kjører kurset alle tre årene. Det er fortsatt en vei å gå! https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/03/nsf-bor-se-til-ambulansetjenesten

Les mer
DIBS - Payments made easy


DIBS - Payments made easy